Serveis a famílies

 

AMFAE ofereix una gamma variada de serveis adreçats tant a nens i adolescents, com a les seves famílies. Es tracta de serveis que aborden de manera integral la vessant educativa, conductual i psicològica.

Entre els serveis familiars es troben:

Assessorament educatiu: Es tracta d’una Reconocer-las-emociones-del-niño-450x299trobada amb els nostres professionals a fi de comentar alguna qüestió relativa a l’educació dels seus fills.

Mediació familiar: Programa adreçat a situacions familiars que requereixen de la intervenció d’una figura externa a fi de resituar un determinat conflicte familiar.

Programes intensius: Més enllà de l’assessorament puntual, els programes intensius estan adreçats a famílies necessitades d’un treball més continuat amb els seus fills, així com un enfocament més integral.

SAFA (Serveis d’Assessorament a Famílies d’Acollida: Es tracta d’un servei específic de suport, atenció i assessorament educatiu per a famílies amb infants acollits a càrrec.