Mediació familiar

FACILITACIÓ

Sovint la Adolescente-tristeconvivència amb els fills, especialment quan aquests entren en l’adolescència, pot arribar a passar per moments delicats. No saber com tractar-los, com posar límits, o la presència de conflictes familiars que amb el pas del temps s’han anat agreujant fan que es pugui fer necessària la mediació d’una tercera persona per ressituar el conflicte o millorar la comunicació i la relació.

MEDIACIÓ FAMILIAR

AMFAE ofereix un programa de mediació familiar personalitzat que té per objectiu acompanyar els pares en el procés de decisions que tenen a veure fonamentalment amb els fills. Com educar-los, què prioritzar, quins límits establir…

Els mediadors d’AMFAE discusiones entre padresduran a terme sessions-entrevista, tant individuals com conjuntes i acompanyarà les parts en trobar una solució dialogada.