SAFA (Servei d’Assessorament a Famílies d’Acollida)

 

AMFAE ofereix un servei específic de  niño-enfadadosuport, atenció i assessorament educatiu a les famílies amb fills acollits a càrrec.

L’àmplia experiència dels nostres professionals en l’àmbit de l’atenció a  infants tutelats (CRAEs, Centres d’Acollida…) els fan coneixedors d’aquesta realitat, així com de les necessitats específiques d’aquest col·lectiu i les seves famílies.

Els nostres tècnics, a través dels diversos serveis que oferim, poden ajudar als pares acollidors a treballar aspectes com el conflicte de lleialtats, a enfortir el vincle o a cercar estratègies per a fer valdre la seva autoritat, així com a gestionar el malestar que puguin tenir els infants.

Més enllà del seguiment i assessorament propi de l’encàrrec de les ICIF, els serveis SAFA aborden de manera integral la vessant educativa, conductual i psicològica, i esdevenen elements més intensius de treball amb les famílies i en cas necessari, amb els infants, convertint-se en un recurs més en favor de l’èxit de l’acolliment.

Actualment AMFAE manté un acord de col·laboració amb AFABAR (Associació de famílies acollidores de Barcelona).